Despre

Despre „Serbarea de la Putna 150. Continuitatea unui ideal”

150 de ani

În 15 august 2021, se împlinesc 150 de ani de la marea „Serbare de la Putna”, manifestare determinantă pentru definirea identității românești în istorie. Inițiată și marcată, între alții, de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Iraclie Porumbescu și Ciprian Porumbescu, la care s-au asociat tinerii români de pretutindeni, „Serbarea de la Putna” a însemnat, cu precădere, definirea idealului unității naționale, realizate câteva decenii mai târziu.

La 150 de ani la acest eveniment, într-o altă epocă, este nevoie să reafirmăm și să găsim modul potrivit de împlinire a idealului unității românilor, al regăsirii unității într-o lume și într-o istorie în reașezare.

La Mănăstirea Putna, un comitet de inițiativă, alcătuit din reprezentanți ai asociațiilor tinerimii române, ai mediului cultural și spiritual românesc, a gândit „Serbarea de la Putna – 2021” în termenii continuității unui ideal: „unitatea în cuget și simțire a tuturor românilor”, indiferent unde trăiesc, în România sau în alt colț de lume.

Pusă sub autoritatea culturală a Academiei Române și a Patriarhiei Române, „Serbarea de la Putna – 2021” își propune să fie un moment decisiv în scopul afirmării și consolidării unității românilor din țară și din afara granițelor și pentru întărirea legăturilor frățești, a comuniunii de iubire și „a împreună lucrării” spre binele comun al poporului român.

Program

La Mănăstirea Putna, un comitet de inițiativă, alcătuit din reprezentanți ai asociațiilor tinerimii române, ai mediului cultural și spiritual românesc, a gândit „Serbarea de la Putna – 2021” în termenii continuității unui ideal: „unitatea în cuget și simțire a tuturor românilor”, indiferent unde trăiesc, în România sau în alt colț de lume.

Serbarea din 1871

Turnul porții principale prin care se intră în Mănăstirea Putna poartă până astăzi numele de Turnul Eminescu, în amintirea marelui poet, inițiatorul primei Serbări a românilor de pretutindeni, care a avut loc la Putna, în 15 august 1871. Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Nicolae Teclu, A.D. Xenopol și studenții organizatori au dorit să reînsuflețească lupta pentru unire a românilor. Manifestările au fost prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la sfințirea Putnei. Atunci s-a desfășurat și Primul congres al studenților români, având ca temă centrală drumul către unitate. Toate aceste manifestări au fost un pas important spre Marea Unire din 1918.

Alte serbări

Întâlnirea de la Putna din anul 1871 a reprezentat un imbold pentru aproape toate generațiile care au urmat, până astăzi. Luând ca pricină diferite evenimente religioase, culturale sau istorice, persoane dornice de a aduce un plus de prospețime țării, în special tineri, au organizat alte Serbări la Mănăstirea Putna. Gândul tuturor a fost de a continua și a lupta pentru idealul exprimat la 1871: acela de a întări conștiința unității și a demnității neamului românesc.

a
Social