Cronologia Serbării din 1871

25 decembrie 1869

Comitetul provizoriu al Serbării de la Putna (președinte, Petru Pitey; secretar, Gabriel Băleanu) adresează un Apel studenților români din universitățile din Paris, Berlin, Viena, Torino, Pesta, București, Iași, Sibiu, Oradea, Cluj, Cernăuți, Blaj și Arad, pentru a susține serbarea proiectată. Este trimis și un proiect de program.

„Pentru solemnitatea și ponderozitatea serbării este necesar ca să se aranjeze și să fie reprezentată la dânsa tinerimea română de la toate universitățile și academiile unde studiază români, așadar de la universitățile din București, Iași, Paris, Viena, Turin, Berlin, Pesta, Pisa, și de la academiile din Sibiu, Oradea-Mare, Cluj, Cernăuți, Blaj, Arad.

Viena, în ziua Nașterii Mântuitorului, 1869.”

16 ianuarie 1870

Comitetul studenților de la Universitatea din Iași răspunde pozitiv apelului colegilor vienezi. Este constituit aici un comitet local.

5 aprilie 1870

Studenți ieșeni deschid și pun în circulație liste de subscripții.

24 și 31 mai 1870

Ziarul Curierul de Iași face apel la cititorii săi ca să sprijine moral și material Serbarea de la Putna, luându-și obligația de a face publice numele donatorilor. Apelul este preluat și de ziarul Albina.

30 mai 1870

Nicolae Teclu, președintele Comitetului central al Serbării de la Putna, și secretarul Ieronim G. Barițiu invită pe doamna Maria C.A. Rosetti din București să formeze un consiliu de doamne care să se îngrijească de realizarea unei învelitori decorative pentru urna din argint care avea să fie așezată pe mormântul lui Ștefan cel Mare.

18 iunie 1870

Comitetul central adresează același apel doamnei Elena Istrate din Iași.

Doamnele Vasilco, Criste, Hurmuzachi, Gafenco, Giurgiuvanu  din Bucovina răspund pozitiv apelului.

9–26 iulie 1870

Ziarul Curierul de Iași publică liste de subscripții din orașele Iași, Bârlad, Roman, Tecuci, Vaslui.

14 iulie 1870

Ziarul Românul publică alte liste de subscripții.

23 iulie 1870

Doamna Elena Istrati publică, în Curierul de Iași, lista de subscripții pentru învelitoarea urnei.

24 iulie 1870

Comitetul central al Serbării de la Putna hotărăște amânarea serbării cu un an, din pricina izbucnirii războiului franco-prusac și a fraudării fondului serbării.

12 ianuarie 1871

Mihai Eminescu și Ioan Slavici trimit la Putna o parte din darurile care urmau să fie așezate pe mormântul lui Ștefan cel Mare.

13 iunie 1871

Ziarul Trompeta Carpaților publică un nou apel al Comitetului pentru strângerea de fonduri.

14 iunie 1871

Apelul Comitetului central către junele române pentru realizarea unor flamure cu numele tuturor provinciilor românești: Muntenia, Moldova, Bucovina, Transilvania, Crișana, Banat, Maramureș și Basarabia.

16 iulie 1871

Consiliul orașului Iași votează ca la Serbarea de la Putna să fie trimisă o delegație alcătuită din Mihail Kogălniceanu, Dimitrie Gusti, primarul Cristodulo Cerchez și consilierul Gh. Mârzescu.

17 iulie 1871

Ziarul Românul din Galați publică o listă de subscripție a locuitorilor din acest oraș.

august 1871

Mihail Kogălniceanu realizează câteva mii de medalii comemorative.

5 august 1871

Studenții de la Universitatea din București mulțumesc primarului și consilierilor capitalei României pentru suma de 500 lei donată în interesul serbării.

13 august 1871

Primarul orașului Iași, Cristodulo Cerchez, anunță efectuarea unei înțelegeri cu Căile Ferate pentru acordarea unei reduceri de preț pentru cei care aveau să participe la serbare.

14 august 1871

Episcopii Filaret Scriban și Iosif Bobulescu împreună cu alți reprezentanți din Iași și Vaslui pornesc spre Mănăstirea Putna.

15–16 august 1871

Serbarea se desfășoară conform programului, generând o mare emoție în rândul celor 3.000 de participanți și al tuturor românilor care au citit amplele relatări în presă.

9 martie 1874

Societatea „România Jună” îl roagă pe Arcadie Ciupercovici, egumenul Mănăstirii Putna, să intervină pentru terminarea unui baldachin de lemn care să protejeze darurile junimii așezate pe mormântul lui Ștefan cel Mare.

14 aprilie 1874

Arcadie Ciupercovici mulțumește Comitetului central al studenților din Viena pentru inițiativa și darurile aduse la serbare.

Calendar din 1851. Interiorul bisericii Mănăstirii Putna

Calendar 1851 – Interior biserică

a
Social