Gheorghe Dem. Teodorescu

Gheorghe Dem. Teodorescu

Gheorghe Dem. Teodorescu

1849–1900

Să preparăm, dar, sosirea acestui moment istoric precum Ioan Botezătorul prepara sosirea Bunului Cuvânt!

Serba-vom memoria eroului lumii răsăritene devotat creștinătății din cea din urmă jumătate a secolului al XV-lea, a celui mai strălucitor simbol care rezumă în sine idealul iubirii de patrie, prudenței, pietății, sacrificiului. Inspire-ni-se, dar, sufletele, de dorul de a-l imita!

„Românul”, 21 august 1871
„Românul”, 21 august 1871

Paginile ziarului „Românul” din 21 august 1871 cuprind o relatare amplă a Serbării de la Putna semnată de G. Dem. Teodorescu –  membru al Comitetului Universității din București pentru Serbarea de la Putna, delegat la Putna, autor al mai multor articole despre Serbare.

a
Social