Maria Rosetti

Maria Rosetti

Maria Rosetti

1819–1893

Născută într-o familie scoțiano-franceză, s-a căsătorit cu Constantin A. Rosetti în anul 1847 și au avut împreună opt copii. A avut un rol important în salvarea revoluționarilor din anul 1848 și a militat pentru unitatea românilor. A editat publicația „Mama și copilul”, dedicată educării copiilor.

A răspuns apelului Comitetului studenților din Viena și a realizat un epitaf pentru mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

D-na Maria C.A. Rosetti anunță că epitaful ce va servi ca acoperământ preste mormântul eroului națiunii române, Ștefan V „cel Mare”, sau „cel Sânt”, în serbarea de la monastirea Putna (în Bucovina), făcut de doamnele române și lucrat de distinsul nostru epitafor și brodator în aur, d-l Nacu, fiind mai de mult gata, se expune, pentru a fi văzut de public, la magazinul d-lui Breul, în București, calea Mogoșoaiei, piața teatrului.

Federațiunea, Pesta, anul IV, nr. 59 (527), 2 iunie 1871

Maria Rosetti

„România revoluționară”, tablou de C.D. Rosenthal în care este înfățișată Maria Rosetti.
© Muzeul Național de Artă al României

a
Social