Gândul tău

Gânduri

Fiecare lucrare pornește de la o idee. Fiecare idee are în spate o năzuință. Am adunat aici câteva dintre gândurile tinerilor generației de astăzi prin care dorim să mișcăm inimile spre a intra în lucrarea lui Dumnezeu și mințile spre asumarea lucrului bine făcut. Ele sunt tot atâtea năzuințe ale unui popor care încă mai are de spus lumii, răspicat, că știm de unde venim și către ce ne îndreptăm, și că vrem să stăm demni înaintea judecății lui Dumnezeu.

a
Social